Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn


Tổ Chức Sự Kiện Quốc Tế Thiếu Nhi Chung Cư Sen Xanh

Ngày mồng 1 tháng 6 hằng năm, là ngày quốc tế thiếu nhi hay còn gọi là tết thiếu nhi. Sài Gòn Light Event chuyên tổ chức sự kiện dành cho các bé thiếu nhi, với đầy đủ các tiết mục văn nghệ cũng như các tiết mục biểu diễn đầy hấp dẫn cho các bé thưởng thức. Cùng với đó là hệ thông thiết bị lắp đặt nhanh chóng chuyên nghiệp để phục vụ cho các chương trình diễn ra thành công tốt đẹp. Dưới đây là một vài hình ảnh của sự kiện Quốc tế thiếu nhi chung cư Sen Xanh.

 

Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1-6 chuyên nghiệp

Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1-6 chuyên nghiệp

Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1-6 chuyên nghiệp

Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1-6 chuyên nghiệp

Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1-6 chuyên nghiệp

Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1-6 chuyên nghiệp

Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1-6 chuyên nghiệp

Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1-6 chuyên nghiệp

Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1-6 chuyên nghiệp

Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1-6 chuyên nghiệp

Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1-6 chuyên nghiệp

Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1-6 chuyên nghiệp

Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1-6 chuyên nghiệp

Tổ chức sự kiện quốc tế thiếu nhi 1-6 chuyên nghiệp

Tổ chức sự kiện cho các bé thiếu nhi 1-6

 

 

Nội Dung Liên Quan

Lễ Khánh Thành Nhà Kho OI BJC

Lễ Khánh Thành Nhà Kho OI BJC

Tổ Chức Lễ Khai Trương Mở Bán Dự Án Bất Động Sản Thiên Minh

Tổ Chức Lễ Khai Trương Mở Bán Dự Án Bất Động Sản Thiên Minh

Lễ Cất Nóc Dự Án Raemian Đông Thuận

Lễ Cất Nóc Dự Án Raemian Đông Thuận

Tổ chức lễ khánh thành nhà máy thực phẩm công ty cổ phần Mặt Trời Đỏ

Tổ chức lễ khánh thành nhà máy thực phẩm công ty cổ phần Mặt Trời Đỏ