Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn
Nhân sự Sài Gòn


Lễ Khánh Thành Nhà Kho OI BJC

Cùng công ty xây dựng IVY tổ chức lễ Khánh thành nhà Kho Thủy Tinh OI BJC

 

Lễ khai trương, khánh thành nhà máy

Lễ khai trương, khánh thành nhà máy

Lễ khai trương, khánh thành nhà máy

Lễ khai trương, khánh thành nhà máy

Lễ khai trương, khánh thành nhà máy

Lễ khai trương, khánh thành nhà máy

Tổ chức lễ khai trương, khánh thành nhà máy

 

 

Nội Dung Liên Quan

Tổ Chức Lễ Khai Trương Mở Bán Dự Án Bất Động Sản Thiên Minh

Tổ Chức Lễ Khai Trương Mở Bán Dự Án Bất Động Sản Thiên Minh

Lễ Cất Nóc Dự Án Raemian Đông Thuận

Lễ Cất Nóc Dự Án Raemian Đông Thuận

Tổ chức lễ khánh thành nhà máy thực phẩm công ty cổ phần Mặt Trời Đỏ

Tổ chức lễ khánh thành nhà máy thực phẩm công ty cổ phần Mặt Trời Đỏ

Lễ Khai Trương Nhà Mẫu Dự Án The Pearl Riverside Bến Lức Long An

Lễ Khai Trương Nhà Mẫu Dự Án The Pearl Riverside Bến Lức Long An